Sheeva Yoga

«zpět na library

ZA Tů HORů

Éy, za tů horů vysoků, jde Šíva bok po boku...
Hraje hudbu divoků, rychlejší než Spazz...


BEHIND THE HIGH MOUNTAIN

Ey, behind the high mountain, Sheeva boys are going side by side...
They´re playing wild music, faster than Spazz...

«zpět na library