Sheeva Yoga

«zpět na library 

YOU SENSITIVE PUNCH

Just make your entrance you lil’ oh dee magic pile...
Smash our freedom, and be sensitive...
Tears roll on your filchy hands...
No offence meant...
Break from a chain, and jump under a train...
Then explain idealist reason of your misconduct to feudal, modern, and untolerant engine-driver...
He’ll denounce you, sensitive punch!!!
Just play, I’m amused, however you know how punchs will end...

(It is difficult duel between feeling sorry, and animal primitivism, when stoned wrecks get into your privacy, your narrow circle of friends, and they feel the need to explain all their life, all their world... They feel the need to drink your beer, and eat off your dinner...)


LÍTOSTIVÝ ŠAŠKU

Jen vstup ty kupičko zdrogovaných kouzel...
Nabourej naši svobodu a buď lítostivý...
Slzy se koulejí po tvých kradoucích rukou...
Prosíš o odpuštění...
Utrhni se z řetězu a skoč pod rozjetý vlak...
Vysvětluj pak feudálnímu, modernímu, netolerantnímu mašinfírovi idealistický důvod svého počínání...
Odsoudí tě, lítostivý šašku!!!
Jen hraj, ať se bavím, však víš, jak šašci končí...

(Je to těžký souboj mezi soucitem a animálním primitivismem, když vám zfetované trosky vlezou do momentálního soukromí, úzkého kruhu přátel a mají potřebu vysvětlit vám celý svůj život, celý svůj svět... Mají potřebu vypít vaše pivo a sežrat vaši večeři...)

«zpět na library