Sheeva Yoga

«zpět na library 

WARSOW IN WARSAV

To serve an evil with all the heart...
And than put the head full with filth and hatred on the breasts???
Maybe that is what we were waiting for, Herr Brigaderführer Jürgen Stroop...

(A man usually takes an expiation with the great difficulty, especially if he was the commander of the Warsaw Jewish ghetto in 1943...)


VÁLEČNÁ SVINĚ VE VARŠAVĚ

Sloužit zlu z plných plic...
A potom hlavu plnou hnusu, nenávisti a ohně sklonit na prsa???
Možná to jsme čekali, Herr Brigaderführer Jürgen Stroop...

(Člověk obvykle snáší sebepokání velmi těžce a zvlášť někdo, kdo byl v roce 1943 velitelem Varšavského židovského ghetta...)

«zpět na library