Sheeva Yoga

«zpět na library 

TRANSFORMATION OF CUDGEL

A lot of things change, some one stays the same one - inside...
Your pleistocene equipment runs high and a genus of Pan Troglodyt boils under a deposit of limits of a civilization...
Fluent metamorphosis of cudgel´s form to round form...
So, mute off your drove instinct...
You bawl with a band on warm platform with tricolor-daubed face...
C´mon!!! Find enemy with strange costume...
It´s not important to win nor enter a competition but kill!!!

(A lot of Fans don´t appreciate sport even fair-play ideas as their aim, they only want to unreasonably smash somebody´s face...To hide their stupidity and untreshed aggression behind the name of white-headed club is awkward...)


TRANSFORMACE KYJE

Mnoho věcí se změní, některé zůstanou stejné - uvnitř...
Pod nánosem civilizačních omezení se bouří tvá pleistocénní výbava a bublají geny Pan Troglodyta...
Plynulá metamorfóza kyjovitého tvaru ve tvar kulatý...
No tak, odmutuj svůj stádový pud...
Zařvi si s tlupou ve vroucím kotli, s xüchtem pomazaným trikolórou...
Honem!!! Najdi nepřítele s jiným dresem...
Není důležité vyhrát ani zúčastnit se, ale zabít!!!

(Některým Fans vůbec nejde o sport nebo dokonce o myšlenky fair-play, ale o to, kde komu bezdůvodně rozbít držku...Schovávat svou hloupost a nevybitou agresi za název oblíbeného klubu je ubohé...)

«zpět na library