Sheeva Yoga

«zpět na library 

TO BE OWNSELF

I’m the middle of the World for myself...
Firm and independent!!!
Everything other only influences me in a way of making this middle unconstant, how it wanna do it...


BÝT SÁM SEBOU

Jsem si sám sobě středem světa...
Pevným a nezávislým!!!
Vše ostatní na mne jen působí tak, že si s oním středobodem dělá, co chce...

«zpět na library