Sheeva Yoga

«zpět na library 

TANGUY’S LANDSCAPE

Interminable horizon turns to pair of blue suns in liquid sky with venomous colors...
Finger misty sky-line, and it takes a promise of secret, and unsuspected something far away...
Amorphous entities tranquilly toss about like amoebas in soft korns of darkly carmine sand...
I always dissolve to atoms here, and I’m a component of all, and all is a component of me...
To be alone with me in myself...
My real searching for something is reflected in unreal finding it out...
Water surface...
Just close my eyes and pass thru...
Disengage...
I’m not a runner who bunks from oneself...
I’m not an adualist with the three stripes on sleeves, who will dissect his thoughts and states of mind until he finds a process how to stay inside for ever...
I only try to connect two unconnected worlds...
Fake peachy gore and Tanguy’s landscape...
Strang in thinking???


TANGUYHO KRAJINA

Nekonečný horizont se stáčí ke dvěma modrým sluncím na tekuté obloze jedovatých barev...
Na zamlžený obzor si sáhneš konečky prstů a on ti slíbí tajemné a netušené něco v dáli...
V jemných zrnech tmavě karmínového písku se amébovitým způsobem klidně převalují amorfní entity...
Tady se vždy rozpustím na atomy a jsem součástí všeho a vše je součástí mě...
Být sám se sebou v sobě...
Mé reálné hledání se odráží v nadreálném nacházení...
Vodní hladina...
Stačí zavřít oči a projít...
Uvolnění...
Nejsem běžec, co zdrhá sám před sebou...
Nejsem adualista s třemi pruhy na rukávu, který bude pitvat své myšlenky a stavy, dokud nenajde způsob, jak zůstat navždy unvitř...
Já se jen snažím spojit dva nespojitelné světy...
Umělou broskvovou krev a Tanguyho krajinu...
Strang v myšlení???

«zpět na library