Sheeva Yoga

«zpět na library 

TANGIBILITY

I will always concede a relativity of the World's and human evolution's perfection...
But an evolution stays as tangible proof in man's mind...


HMATATELNOST

Vždycky budu uznávat relativitu dokonalosti světa a lidského vývoje...
Lidský vývoj ale zůstává hmatatelným důkazem v myšlení člověka...

«zpět na library