Sheeva Yoga

«zpět na library 

SMALL DIFFERENCE

A few basic drafts of mass pseudo-originality keep you in supposition that only your personality is the original one...
It’s true that globalisation of infomation technologies shortens a distance between people, but it lengthens a distance between human oneself...
Personality should be slowly rounded, but it shouldn’t be dismembered by the first pleasing fake...
You are fragments...
And I’m the same just like you...
Small difference - I can shout myself out from it owing to my music...


MALÝ ROZDÍL

Pár základních konceptů masové pseudo-originality vás udržuje v domnění, že zrovna vaše osobnost je jedinečná...
Globalizace informačních technologií sice zkracuje vzdálenost mezi lidma, ale prodlužuje vzdálenost mezi člověkem samotným...
Osobnost by se měla pomalu zaoblovat a ne se nechat osekat první líbivou náhražkou...
Jste torza...
A já jsem stejný jako vy...
Jediný malý rozdíl je v tom, že já se z toho díky své muzice mohu vyřvat...

«zpět na library