Sheeva Yoga

«zpět na library

SHALLAH-MUSHLAH THEME

Welcome everybody in da very Brick-kiln’z heart...
Sheeva Yoga’z playin’ for ya da „Shallah-Mushlah“ song...
Thiz iz da last drop of anti-mob trip-hop strangcore which will infect ya by a virus of our perverse art...
In case we ain’t a fancy in bloom like all those gangstaz, gotta rap some stupid bullshitz 'bout our female singaz...
Sheeva women’z history iz not so long but rich...
Iz there anywhere one inteligent titty bitch who can sing, could wanna play our strang, could understand our soulz ‘n wouldn’t look lika freak???
This story haz began in nineteen-ninety-seven...
„Ya’re too small to bear thiz heavy burden!“ - What???
Da first S.Y.F. singa - girl D.J. could roar but couldn’t sing ‘n rather she layed, stretched her legs ‘n by now her pussy smiled at us...
She likez to fuck just lika bee likez to buzz...
Simply she iz a mega-acrai who sayz bullshitz, fuckz ‘n drinkz...
I think it’z good!!! Yeah Mikael, but I want my singa to sing!!!


(Silesian slapstick comedy where innominate songstress of innominate hardcore band plays the lead...)


ŠÁLO-MAŠLOIDNÍ TEMAT

Witajče wšyscy w samym sercu Cegĺowni...
Šíva Jóga dla was gra „Šálo-Mašloidní Temat“...
To jest ostatňa kropĺa anti-tĺumowego wyčěnčkowo-skakajoncego džiwnojondra, kture was zarazi wirem našego perverznego artu...
Bo němamy fantazji w rozpuku jak wšyscy či gangsteři, musimy repowač jakeš gĺupě pĺajty o našych spěwňuchach...
Chistorja Šívoidních lodyg ně jest zbyt dĺuga i zato bogata...
Istněje gdžeš jakaš inteligentna pěršata džiwka, ktura umě spěwač, ktura by chčaĺa grač naš strang, ktura by rozumjaĺa našym dušom i něwygĺondaĺa by jak zrudka???
Ta chistorja rozpočina še w džěvěndžešontym šudmym roku...
„Jesteš zamaĺy na uneseně takego čenžaru! - Co???
Pěrwša Šívoidní spěwula - džewčyna D.J. umjaĺa křičeč i něumjaĺa spěwač, wěnc še lepjej poĺožyĺa, rozložyĺa nogi i juž še na nas gapiĺa jej skarbonka...
Pěrdoĺi s takym zapaĺem jak břenčonca pščoĺa...
Poprostu mega-acrai, ktura pĺajta pĺajty, pěrdoĺi i chĺeje...
Ně, to jest fajne!!! Tak Majkel, i ja chcem spěwňuchu na spěw!!!


(Slezská fraška, kde hlavní roli hraje jedna nejmenovaná zpěvačka jedné nejmenované hardcoreové kapely...)

«zpět na library