Sheeva Yoga

«zpět na library

SEBOU POSTIŽENÍ HRDINOVÉ

Oči zaslepené září monitoru, mozek utopený v bahně vlastních pravd, huba plná pseudo-argumentů...
Digitální Che obklopený pouze sám sebou...
Odhoď svou virtuální berličku, vstaň ze své pohodlné židle, rozluč se se samotou a jdi se projevit někam ven!!!
Komunikovat monologem je totiž jako soutěžit na Paralympiádě - i když zvítězíš, jsi stále postižený...

(Veškeré moderní, převážně digitální debaty skrz Net - různé Boardy, Chaty, ICQ, E-maily - ale i SMS, a v podstatě i dopisování skrz ‘ziny jsou nyní sice velmi oblíbené, ale je to poněkud nikam nevedoucí způsob řešení čehokoliv, poněvadž vzájemná komunikace bez možnosti reálné interakce „z očí do očí“ nemá žádný smysl... Tihle „hrdinové“ by měli pochopit, že udělat revoluci doma od počítače se jim stejně nepovede a měli by radši víc chodit po koncertech, podporovat dobrou věc a své názory konfrontovat přímo a živě s ostatními lidmi...)

SELF-HANDICAPPED HEROES

Eyes blinded by display radiation, brain drowned in a mud of its own trues, mouth full of pseudo-arguments...
Digital Che surrounded only by himself...
Throw your virtual crutches away, leave a seating luxury of your chair, say goodbye to loneliness and go somewhere out and express yourself!!!
Communicating by a monologue is like competing in Paralympiad – even if you win, you’ll still be handicapped...

(All modern, mainly digital debates on Net – e.g. Boards, Chats, ICQ, E-mails – but also SMS and a correspondence thru ´zines in a way are really popular these days, but it´s quite unsuitable kind of communication that can’t solve anything, beacuse communication without possibility of a real interaction from face to face has no sense... These „heroes“ should understand that doing revolution from behind a computer is impossible and that they should rather go to some gig, support the good thing, and confront their opinions with other people directly and face to face...)

«zpět na library