Sheeva Yoga

«zpět na library

SCHIZOCUBE & DEAD TOYS

Sarrah sits in "DEAD TOYS PUB" and she doesn’t try to perceive that fucking schizophrenic beast in, who constrains her to play a stupid game with black and white cube...
Toss black - she’ll lose... Toss white - she’ll lose too...
She could stop the game of course and R.I.P. in absinth coma (or juicy-fruit coma?)...
Sweet instant ignorance - a guarantee of peaceful life...
But she always remembers vulgar hands of schizocube’s black side which touched her body under her skirt, and cowardly hands of schizocube’s white side which smashed her head with a bottle...
A problem fingered her by its slimy and hot hand...
But can we ever solve it???
Maybe just like those dead toys...
We can’t win this war but we mustn’t run away from it...


SCHIZOKOSTKA & MRTVÉ HRAČKY

Sára sedí v "DEAD TOYS PUB" a snaží se nevnímat tu zasranou schizofrenní bestii, která ji nutí hrát stupidní hru s černobílou kostkou...
Hodí černou – prohraje... Hodí bílou - taky prohraje...
Mohla by samozřejmě přestat hrát a směle se vrhnout do absinthového komatu (nebo džusového?)...
Sladká instantní ignorace - záruka klidného života...
Jenže pak si vzpomene na ruce černé strany schizokostky, které jí sprostě zajely pod sukni a na ruce bílé strany schizokostky, které jí zbaběle rozmlátily láhev o hlavu...
Problém se jí dotknul svou slizkou a pálivou rukou...
Ale lze ho vůbec nějak řešit???
Asi jen jako ty mrtvé hračky...
Tuhle bitvu nemůžeme vyhrát, ale utéct z ní taky nesmíme...

«zpět na library