Sheeva Yoga

«zpět na library 

SAME BITCH

Transitory and controlled selling of own so-called heart is the only way of alive without a detriment of soul...
Classic virtues rot in a scrap heap of history...
Make me painful, punch me, leave me, but don't worry about me...
Tomorrow I'll be back, and I'm the same bitch just like you!!!


STEJNÁ DĚVKA

Dočasné a kontrolované zaprodání svého tzv. srdce jest jediný způsob přežití bez újmy na duši...
Klasické hodnoty hnijí na smetišti dějin...
Ztrapni mě, uhoď mě, opusť mě, ale neboj se o mě...
Zítra jsem zpět a budu stejná děvka jako jsi ty!!!

«zpět na library