Sheeva Yoga

«zpět na library 

SAFE OPPOSITION SHELL

Only concrete and concrete again flys from angry mouth in radical words...
Shell gotta be safety and unbreakable...
Sermon for sheeps from pulpit in fold is safety only for fear of devouring us by outdoor wolves...
Definition of situation is very simple...
Wolf is black and bad... Sheep is white and good...
Small question - what will be happen when we’ll destroy all the wolves???
And how does a snail survive without its shell???

(Most of today’s antisystem and revolutionary radicalism is tightly connected to fact that there is always something to fight against... Their whole revolution would loose any sense Without this "fight"... Since it is completely fruitless...)


BEZPEČÍ ULITY OPOZICE

Pouze beton a zase beton létá v radikálních slovech z nasraných úst...
Ulita musí být bezpečná a nerozbitná...
Kázání ovečkám z kazatelny v ohradě je akorát tak bezpečné, aby nás nesežrali vlci tam venku...
Vymezení situace je velmi jednoduché...
Vlk je černý a zlý... Ovce je bílá a hodná...
Malá otázka - co bude, až vyhubíme všechny vlky???
A jak přežije hlemýžď bez své ulity???

(Většina dnešního antisystémového a revolučního radikalismu je úzce vázána na to, že má proti čemu bojovat... Bez "boje" by celá ta jejich revoluce ztratila jakýkoli smysl... Je totiž absolutně neplodná...)

«zpět na library