Sheeva Yoga

«zpět na library 

R.F.THESIS

Three manio-depressive egos walk thru long passage with hundreds of doors...
The only possible direction is forward one...
They all resolvely start to run to dark rooms, and always otherwise arranged furnishings smash their mugs...
Not before they get out with bleeding faces, rooms light on and their brains light on too...
Glorification of the past to divine perfection’s level...
Belief that automutilate trials come true...
Morbid trust in natural choice...
How will it end???


P.N.TÉZE

Dlouhou chodbou se stovkami dveří procházejí tři maniodepresivní ega...
Jediný možný směr průchodu je kupředu...
Všechna tři se odhodlaně rozbíhají do temných pokojů a rozbíjejí si huby o pokaždé jinak rozestavěný nábytek...
Teprve až když vylezou s krvácejícími obličeji, v pokojích se rozsvítí a v jejich mozku taky...
Glorifikace minulosti na úroveň božské dokonalosti...
Víra v naplnění automutilačních pokusů...
Chorobná důvěra v přirozený výběr...
Jak tohle skončí?

«zpět na library