Sheeva Yoga

«zpět na library

RADISHAPER

Here´s the instruction for one portion of Mongol radish sweet...
Our Bros´ radioactive energy, innocent quite male virginal smirking, Bohemian stories, intelectual kidding, slipper´s intruding, grounding of dancing spiced by a pinch of a passion, and soft flatteries worthy of a near-sighted gentleman...
Make all wet by beer, and rum, and wait for coming of young radish which is necessary to fairly rinse it in our wet sweet, and than remove its stencil by gentle shaping...
Bon apettite...

(Sexistic approach to a woman as an object for the only one using is very bad thing of course, but we have to avow ourselves that „one night´s“ relationships exist, and not only that „bad“ boys want to find them out... This is the text for our friend Alex...)


OBRÁBĚČ ŘEDKVÍ

Návod na jednu porci mongolského ředkvového zákusku...
Radioaktívna energia našich bratov, nevinný až panický ucul, bohémské historky, intelektuální plky, trepčí vlezlost, základy z tanečních okořeněné špetkou vášně a jemné lichotky hodné krátkozrakého gentlemana...
Vše zalít pivem a rumem a vyčkat příchodu mladé ředkvičky, kterou jest nutno řádně vymáchat v našem zákuskovém nálevu a poté pozvolným obráběním zbavit oblanění...
Dobrou chuť...

(Sexistický přístup k ženám jakožto k objektům na jedno použití je jistě ošklivá věc, nicméně je třeba si přiznat, že vztahy „na jednu noc“ prostě existují a vyhledávají je nejen ti „zlí“ chlapci... Text pro kamaráda Alexe...)

«zpět na library