Sheeva Yoga

«zpět na library

PÓDIOVÝ MESIÁŠ

Pozice nad vámi sílu mi dává, zde zhůry cítím, kde je pravda, a musím vám ji vyjevit...
Cože??? Co chcete??? Je mi jedno, jaké máte názory a potřeby zrovna teď vy!!!
Nejsem tu kvůli vám, ale vy kvůli mně!!!
Nevidím, neslyším, nevnímám, hlásám...
Nejsem zpěvák, jsem kazatel!!!
Já jsem ten jediný pro tuto chvíli, tak tleskejte mé pravdě, ať ego mé vzroste do nebes...
Já jsem Pódiový Mesiáš, tak slyšte mé ovečky, teď kážu slovo Boží, slovo Mé!!!

(Spousta frontmanů některých kapel napříč širokým žánrovým i ideovým spektrem má pocit jakési osvícené neomylnosti a pravdomluvnosti... Takový frontman si myslí, že lidé pod pódiem přišli hlavně poslouchat jeho „pravdy“... O muziku nebo pobavení přece nemůže nikomu jít... Já netvrdím, že by kapela neměla mít svůj názor, ba právě naopak... Ale existují rozumnější způsoby, jak oslovit posluchače svými názory, než jim mezi každou písní udělit několikaminutovou přednášku a přesvědčovat přesvědčené o tom, co už obvykle stejně dávno ví... Pokud má někdo větší potřebu se vykecávat než hrát muziku, ať uspořádá před koncertem debatu pro ty, kteří o to mají zájem... A nebo se rovnou vrhne do politiky či církve, tam je přehršle možností, jak se vypovídat před masami... btw: Tohle není text jen o tom poblázněném Jezdci na bílem koni z Prahy, který má pocit, že je Rytíř, tímhle textem chceme samozřejmě tepat i do vlastních řad, poněvadž takových Pódiových Mesiášů je i mezi HC frontmany taky dost...)


STAGE MESSIAH

I´m above you, which gives me a power, from above I feel where the truth is and I have to reveal it you...
What??? What do you want??? I don´t care about your opinions and needs right now!!!
I´m not here for you but you are here for me!!!
I don´t see, I don´t hear, I don´t feel, I just proclaim...
I´m not a singer, I´m a preacher!!!
At this moment, I´m the only one, so applaud my truth and send my ego to the heaven...
I´m a Stage Messiah, so hark, my sheeps, I preach the word of Lord, the word of Mine!!!

(A lot of band frontmen – across a broad-spectrum of music genres and ideas – have a sense of having some enlightened inerrancy and veracity... Such frontman thinks that people under the stage came only to listen to his/her „trues“... Nobody cares about music or fun... But there are many wiser ways how to address listeners by your ideas than several-minute talking between each song, which just brings already convinced people home to thoughts they usually hold for a long time... If someone has a stronger need to split his/her thoughts out rather than play music, he/she should organize a debate before a gig for people who are interested in it... Or he/she should go into politics or enter some church, because there are many possibilities to talk to masses... btw: We don’t want to take HC scene out from this criticism, this text flogs our own rows as well, because there are many Stage Messiahs among HC frontmen...)

«zpět na library