Sheeva Yoga

«zpět na library

OVERTIRED?

I’m too young to feel so overtired...
I know I’m child but I live so far from my childhood...
I wanna go back and maybe I don´t want it...
I’m so irresolute, so what???
I like it all!!!


UNAVENSON?

Jsem příliš mladý, abych se cítil tak unavený...
Vím, že jsem dítě, ale žiju daleko od mého dětství...
Chtěl bych zpátky a možná taky ne...
Jsem tak nerozhodný, ale co???
Mám to tak rád!!!

«zpět na library