Sheeva Yoga

«zpět na library 

OUTLET INTO CIRCLE

I thouht the world to be witty, but it´s not...
Tortured with an idea of dreadful future, I thought that the same fear is moving our epoch as well...
So the only a salvation is in wise hesitation...

(Little bit as my way of getting through a life...)


VÝCHODISKO DO KRUHU

Měl jsem svět za chytrý, ale on není...
Mučen myšlenkou na hrozivou budoucnost jsem si myslel, že dobou hýbá stejný strach...
A tak jedinou záchranu vidím v moudrém váhání...

(Tak trochu můj způsob proplouvání životem...)

«zpět na library