Sheeva Yoga

«zpět na library

NU-METAL JE NA KOKOT

Jsi v Kristových letech a napsat text o tom, že se ti nechce do školy, je celkem problém...
Chodíš zevlovat k místnímu gymplu...
Už od druhé desky jsi vyčerpal všechny chugga-chugga riffy a to vydáváš desátou...
Furt jen meleš o tom, jak tě týrali v dětství, a přitom každou něděli chodíš k mámě na oběd...
Nu-metal je na kokot!!!

(Když se na začátku 90.let objevily první kapely, které začaly míchat trash-metal, emo, hardcore a hip-hop, bylo to jistě něco nového a zajímavého... Hudební kritici i fanoušci tvrdší muziky byli nadšeni z nového směru, kterému se začalo říkat crossover nebo později nu-metal... Nicméně po pár letech se z tohoto stylu stala poněkud mainstreamová, takřka až popová záležitost a nu-metalové kapely se rodily jako houby po dešti... Nevznikaly ale proto, aby se snažily inovátorsky propojovat hudební směry jako zakladatelé jejich stylu, šlo jim bohužel už jen o to, aby co nejvěrněji vykradly hudbu, zvuk, texty i image svých vzorů, protože takhle si jich určitě všimne velké hudební vydavatelství, budou mít pak kolem sebe mraky fanynek a každý člen kapely si koupí nové auto, dům s bazénem a zlatý řetěz kolem krku... Tenhle text by šel samozřejmě napasovat i na mnoho dalších hudebních stylů včetně samotného hardcoru... Veškeré slepé přebírání čehokoliv bez kousku vlastní invence totiž postupně vede k demenci daného stylu i lidí, kteří ho hrají...)


NU-METAL IS NOT WORTH A SHIT

You are in your thirties, so it´s a problem to write lyrics about you don´t want to go to school...
You go to hang around a local high school...
Your chugga-chugga riffs are already exhausted on your second recording, but you are releasing the tenth one now...
You are still full of bullshits about you was a victim of physical abuse in your childhood, but you go to your mummy´s house for a lunch every Sunday...
Nu-metal is not worth a shit!!!

(When there were the first bands in early 90´s which mixed trash-metal, emo, hardcore, and hip-hop together, it was surely something new and interesting... Music reviewers and fans of hard music were crazy about this new style which was called crossover or nu-metal later... However after a few years, this style became somewhat mainstream almost pop business, and nu-metal bands arised like they was thick on the ground... But they didn´t arise because of innovatory attitude to linking different kinds of music like founders of their style, they unfortunately wanted to make total carbon copies of music, sound, lyrics, and also image of their idols, because they thought it´s the only way how to conclude a contract with major label, how to pick up a crowd of girls, how to buy a new car, a house with a pool, and golden chain around a neck... This text could fit to other music styles including hardcore of course... We shoudn´t blindly stole anything without a bit of own invention, because this stupid copying of everything makes our style and also us a little bit retarded stepwise...)

«zpět na library