Sheeva Yoga

«zpět na library 

MORE WEAPONS - MORE SECURITY

Sometimes it seems to me that the front leaders of some western states on their utterance completely lost their senses for any logic...
A propos, to quench a fire caused by oil by petrol is really interesting, but somehow unaffactive way of a dealong with things...
But than you must not be surprised by relentless historical-political Chess dialectics, if it takes you after some hauls two towers...

(The politics in foreign affairs of USA in the last years is so dreadful, that they cannot be surprised by something as what happened in the October the eleventh... The causes has its consequences...)


VÍCE ZBRANÍ – VÍCE BEZPEČÍ

Občas mi připadá, jako kdyby čelní představitelé některých západních států při svých projevech zcela ztratili smysl pro výrokovou logiku...
Á propos, hasit požár způsobený olejem pomocí benzínu je opravdu zajímavý, ale poněkud neefektivní způsob...
Potom se ale nelze divit neúprosné historicko-politické šachové dialektice, že vás ihned po několika tazích připraví o dvě věže...

(Zahraniční politika USA v posledních letech je něco tak děsivého, že se nemůžou divit něčemu takovému jako bylo 11.září... Příčiny mají své důsledky...)

«zpět na library