Sheeva Yoga

«zpět na library 

MISS MORALE'S GARDEN

A fence of socially psychic poise - paradoxically nailed together with thin but firm boards of traditions, laws and prejudices - divides two beautiful mirrored gardens...
The first one extends clean, immaculate and virginal simple-formed flowers, but sometimes they smell like dogmatic stench...
And the second one extends sinful, tempting and hell-formed flowers, but sometimes with sharp prickles of vulgarism...
You stay before a fence, look around, and try to ascend it...
But before you’ll reach for its top, you’ll get a stab in your back...
"Where are you going, you muthafucka???", says the Miss in green dress and throws you down...
Miss Morale and her negative sister are both the most amoral creatures in the Space,‘cos they prevent us from realizing an upsurge...
And we don’t behave amoral when we try to get over a fence both ways not at their will...
We just don't comprehend that the only way to be level-headed is balancing on fence’s thin edge...


ZAHRADA SLEČNY MORÁLKY

Plot sociálně psychické rovnováhy - paradoxně sbitý z tenkých, ale pevných prken tradic, zákonů a předsudků - dělí dvě nádherné zrcadlící se zahrady...
Jedna skýtá ty čisté, neposkvrněné a panenské květy jednoduchých tvarů, leč někdy zapáchající dogmatickou zatuchlinou...
A druhá ony hříšné, svůdné a pekelně tvarované květiny, leč někdy s ostrými ostny vulgarismu...
Stavíš se k plotu, rozhlížíš se a přelézáš...
Sotva se však vyškrábeš nahoru, dostaneš do zad bolestivou ránu modrými vidlemi...
"Kampak lezeš, ty hajzle jeden?", řekne slečna v zelených šatech a shazuje tě dolů...
Slečna Morálka a její negativně vyobrazená sestra jsou nejamorálnější bytosti ve vesmíru, poněvadž nám brání v rozletu...
A my se nechováme nemorálně, když se snažíme přelézat plot sem a tam proti jejich vůli...
My jen nechápeme, že jediný způsob, jak dosáhnout vyrovnanosti, je balancovat na tenké hraně plotu...

«zpět na library