Sheeva Yoga

«zpět na library

MALLEUS TERRORFICARUM

Čas od času je dobré trochu přitáhnout šrouby...
Lid je jinak moc bujný, svobodný a drzý...
Stačí jen chiméra bubáka v lese a dav hned svírán strachem volá: "Obušku z pytle ven!!!"
Přitom bubák zůstal v lese...
Ale obušek tě ochrání...
Před terorem, před sousedy, před vlastním rozumem...
I před tebou samotným!!!

(Útok na WTC v roce 2001 byl pro část politické scény, ale především pro represivní složky státu pravým požehnáním... Policejní aparát byl v demokratických státech přece jenom trochu držen na uzdě...Po 11.září se však situace začala rychle obracet... Válka proti terorismu se stala strašákem, se kterým se začne zuřivě mávat pokaždé, když se někdo ozve proti flagrantnímu osekávaní občanských práv... Nechvalně známý Patriot act z roku 2001 našel řadu mírnějších následovníků i v Evropě... Situace začíná nebezpečně připomínat čarodějnické procesy 17.století... Jakmile byl někdo zatčen pro podezření ze spolčení s ďáblem, neměl žádného práva dovolávat se běžné spravedlnosti, protože byl podezřelý ze spolčení s ďáblem... Žádnému jeho(jejímu) slovu o nevině se nesmělo věřit, neboť to byla slova ďáblova... Dnešní přístup k osobám podezřelým z terorismu je obdobný... Jakmile se někdo stane podezřelým z terorismu, nemá více již "žádná ústavní práva"... Protože nemá "žádná ústavní práva", nemůže se dovolat k žádnému soudu, před nímž by mohl prokázat svou nevinu... Je odsouzen již svou podezřelostí... Ruku v ruce se státními zásahy jde i všeobjímající paranoia ve společnosti, která omezování svých svobod ještě tleská... Jen tak pro odlehčení, Česká republika také začíná podléhat paranoidním teroristickým náladám, i když tak nějak po "švejkovsku"... Od roku 2001 se totiž funkčnost poplašných sirén začala zkoušet "naostro" a místo jednou za rok, teď můžeme sirény poslouchat každý měsíc...)

MALLEUS TERRORFICARUM

Now and again, it is a time to draw a curb around humanity...
Otherwise people are too rampant, independent and brassy...
But when you show a chimera of bugbear in forest, people start to shout: "We need more cudgels!!!"
And be sure a cudgel will protect you...
Against terror, against neighbours, against family, and of course against you yourself...

(Attack on WTC in 2001 was almost blessing for some politicians and mainly repressive units... Police machinery in democratic states is very often a little bit curbed...This situation turned over very quickly after 9/11... War against terrorism has been become a bugbear, which is used in case that somebody disagrees with pruning of democratic principles away... Some parts of notorious Patriot act are taken to judge system in Europe... Situation starts to remind witchhunts in 17th century... When anybody was found as asuspicous of witch-hunt, she or he hasn´t no right to justice, just because she or he was ganged up with devil... No allegiation of such people has to be believe... Today´s approach to people blamed for terrorism is similar... If you are suspicious, you haven´t any "constitutional law"... Because you are quit of any right, you can´t prove your innocence in court... You are condemned just for suspicion...)

«zpět na library