Sheeva Yoga

«zpět na library 

LÜGE ALSO BIN

I lie to survive...
Don’t wanna make myself painful, keep the wolf from my door and humble with the Truth on lips of my naked body...
I follow your rules...
Is there somebody undressed??? No!!!
That's why I wear a jewelry of lies, slanders, dissimulations and fantastic contrivances,’cos only their glitter can show me the way to a gate of happiness and power...
And this is what we want...
Isn’t it, Friedrich?!?
Life is twisting and we’ll never pass it with unadaptable stiff straight line...
Drawn me calmy, dear enemies...
Anyway I will know that only your lies evoke my Death and that’s why I’m placid...
The truth will always float up to surface but with overheaded guts...
I’m scared of the Truth...
A dream about it lies somewhere in a back on a dump of wracks of my childish thoughts...
It absolutely looks like the most beautiful lie wraped up in naive idealism...
Strange, don’t you think???
I’m just an extreme, just a peak of a glacier...
But it’s ice-bound everywhere in the same way - this is a democratization of a lie!!!
Everyone has a chance...
I think I’m not a negativist...
I’m just true...


LŽU TEDY JSEM

Lžu, abych přežil...
Nestojím o ztrapňování se, živoření a ponižování s pravdou na rtech svého nahého těla...
Řídím se vašimi pravidly...
Chodíme snad někdo neoblečený??? Ne!!!
Proto na sebe věším šperky lží, pomluv, přetvářek a fantastických výmyslů, protože jen jejich třpyt mi může ukázat cestu k bráně štěstí a moci...
A o to nám přece jde...
Nebo ne, Friedrichu?!?
Život je klikatý a s nepřizpůsobivou zkostnatělou přímkou jím nikdy neprojdeme...
Klidně mě utopte, milí nepřátelé...
Stejně budu vědět, že mou smrt způsobují jen vaše lži, a to mě uklidňuje...
Pravda totiž vždycky vyplave na povrch, ale břichem nahoru...
Bojím se pravdy...
Někde tam vzadu na vrakovišti mých dětských myšlenek leží sen o pravdě...
Vypadá jako ta nejkrásnější, v naivním idealismu zabalená, lež...
Zvláštní, že???
Jsem sice jen extrémní případ, pouze špička ledovce...
Jeho zamrzlost je však všude stejná - toť demokratizace lži!!!
Všichni máme šanci...
Myslím si, že nejsem negativista...
Jsem jen pravdivý...

«zpět na library