Sheeva Yoga

«zpět na library

L´AMI DU PEÛPLE

Ó, ty lišácký Texasane!!!
Chtěl bych mít tvou odvahu - hrát si na světového Marse, když nedohlédneš ani za cíp svého kovbojského klobouku!!!
Jó, kdo to byl Mars, se ptáš???
Zkus se podívat do Bible...
Třeba to tam bude...

(Do G.W.Bushe se nejen punkáči trefují už od začátku jeho úřadování... Dokonce se po něm jmenují některé kapely, třeba GEORGE BITCH Jr.... Nicméně mě nepřestává fascinovat, že nejmocnějším na světě je člověk, který v projevu při návštěvě Japonska prohlásí: "Naše země již 150 let žijí ve vzájemném porozumění!!!", případně při návštěvě po zemích Latinské Ameriky prohlásil: "Škoda, že jsem se ve škole víc neučil latinu, mohl jsem se domluvit s obyčejným farmářem!!!", a ono se taky není co divit, když se v rozhovoru pochlubí, že jedinou knihou, co přečetl a to ještě několikrát, je Bible...)

L´AMI DU PEÛPLE

Oh, you courageous Texas boy!!!
I would like to be venturous as you - to play the World´s Mars game...
Nevertheless you can´t see on behalf of lap of your hat...
You ask me: "Who was that Mars???"
Try to look to your Bible, maybe you´ll find it there...

(G.W.Bush is a target of jokes from begining of his president "duty"... Actually, some of punk bands hold his name, for example GEORGE BITCH Jr.... Nevertheless I am still fascinated that the most powerful person on the Earth is a man who proclaims during the official visit of Japan: "Our Countries have been living in peace for 150 year!!!", also he claimed during routes in Latin America: "It´s a pitty that I forgot all my Latin, I could speak to some local farmer in his native language!!!", and nothing to be surprised as G.W. said in some interview: "I have been read only one book, but many times - the Bible!!!")

«zpět na library