Sheeva Yoga

«zpět na library 

JANE'S LADDER

They whose dreams reach far beyond understanding gotta demolish their happiness from foundations to a loft,´cos of a vision of something brighter...
Satisfy your careeristic ego...
Draw my heart from your body with slaughter hatchet...
Change the basic virtue of human life for a few letters before your name...
Does logical answer exist for unlogical act???
I'm sorry to say yes!!!
The Way to the top is sheer, and a ladder is able to carry just them who can quickly and uncompromisely get off excessive load...
How simple!!!

(Blind careerism is dreck!!! There is no need to else comment...)


DŽEJNIN ŽEBŘ

Pro ty, jejichž sny sahají daleko za hranice pochopitelnosti, je nutné bořit od základů své štěstí kvůli vidině něčeho zářivějšího...
Uspokoj své kariéristické ego...
Vyoperuj mé srdce z tvého těla jateční sekerou...
Vyměň základní hodnotu lidského bytí za pár písmen před tvým jménem...
Existuje logická odpověď na nelogický čin???
Bohužel ano!!!
Cesta na vrchol je strmá a žebřík unese jen ty, kteří se dokáží rychle a nekompromisně zbavit přebytečné zátěže...
Jak prosté!!!

(Slepý kariérismus je svinstvo!!! Není, co dodat...)

«zpět na library