Sheeva Yoga

«zpět na library

GULLINBURSTI
(Frey´s boar whose bristles shine in the darkness)

My soul like layers of frost is simulating a spectre of shadow...
Frozen in time and space...
I was hacked out of ice...

(The Norse nature and its mythology is fascinating... Rough, and beautiful at the same time... Those 666-boys know what they sing about... Huh-huh...)


GULLINBURSTI
(Freyův kanec, jehož štětiny svítí v temnotách)

Má duše jak nánosy mrazu jest podobna zjevení stínu...
Zmrazen v čase a prostoru...
Vysekán z ledu...

(Fascinující je severská příroda i mytologie... Drsná i krásná zároveň... Ti satanáši ví, o čem zpívají... Hehe...)

«zpět na library