Sheeva Yoga

«zpět na library 

FAR

I don’t wanna run away for ever...
Sometimes I only wanna drop in...
Somewhere far... Very far...
Where an essence of a childhood wins over adult duties...
Where minimum way of life allows you to find your surroundings out in maximum way...
Positive leading principle turned upside down...
Little führer on his own sand-pit enclosed by a forest...
That’s why I smear the FarSoulBalm under a train I sit inside, and secretly I hope it will get derailed from its route...
For ever???

(Man sometimes wants to run away from everyday cycle... The Mother Nature’s bosom is luckily opened for us for the present...)


DALEKO

Nechci stále utíkat...
Chci si jen občas odskočit...
Někam daleko... Hodně daleko...
Tam, kde esence dětství vítězí nad povinnostmi dospělých...
Tam, kde ti minimalistický způsob života dovolí poznat tvé okolí maximálním způsobem...
Pozitivní vůdcovský princip obrácený vzhůru nohama...
Malý führer na svém vlastním písečku ohraničeném lesem...
Proto vtírám DálkoDuševníBalzám pod vlak, v kterém sám sedím, a tajně doufám, že vykolejí ze zajeté trasy...
Navždy???

(Člověk občas potřebuje utéct z každodenního koloběhu... Lůno Matky Přírody je nám naštěstí zatím otevřeno...)

«zpět na library