Sheeva Yoga

«zpět na library

EMPTY RIVER-BEDS

Incandescent stream of glass river run impetuosly through centuries...
Even red dragon’s smelly breath couldn’t stop it...
Shore people chained the beast, a river was finally in their ownership and a millennium brought a hope...
But cheap and mercilless x-rays of sunset descended on surface and reflected like a mirror of reality...
A river became dry and all-burned eye changed its direction to other rivers on the east...
One day we all will look dully at our empty river-beds...
At whom will the eye look then???

(In 90’s of the last century, many traditional concerns in glass-, wagon-, and textiles-industry became a part of private sector or foreign capital was invested into them... Everyone from labours to management believed it will work... But it went bankrupt... Why??? Because the main factor of success of firm is not a product and its quality anymore – nowadays, it is cheap labour power!!! And big concerns are still trying to find it anywhere, again and again... But what will happen when everyone’s work for free will be expensive???)


PRÁZDNÁ KORYTA

Žhavý proud skleněné řeky dravě proplouval staletími...
Ani smrdutý dech rudého draka ho nedokázal zastavit...
Pobřežní lid spoutal bestii v řetězech, řeka byla konečně jeho a milénium přinášelo naději...
Západ slunce však nemilosrdně dopadal svými levnými radioaktivními paprsky na hladinu a odrážel se jako zrcadlo reality...
Řeka vyschla a všespalující oko se obrátilo na další řeky tam na východě...
Jednoho dne budeme všichni nechápavě civět do našich prázdných koryt...
Na koho se oko obrátí potom???

(V 90.letech minulého století přešla spousta tradičních podniků – ve sklářském, vagonářském, textilním, aj. průmyslu - do soukromých rukou, popřípadě byl „investován“ zahraniční kapitál a všichni od řadových zaměstnanců až po management věřili, že to půjde... A ono to krachlo... Proč??? Protože hlavním faktorem úspěšnosti firmy dnes už není výrobek a jeho kvalita, nýbrž levná pracovní síla!!! A tu velké podniky neustále hledají dál a dál někde jinde... Co se ale stane, až bude práce nás všech i zadarmo drahá???)

«zpět na library