Sheeva Yoga

«zpět na library 

C.T.O.D.K.

With a smile on red hot faces just like fresh slag, and with a passion of one´s own which overfulfill norms of five-year plan devote perspired machine tools to a process of shapin´ rusty pieces of human bodies...
Bottomless and the darkest pit - mine "Our Brains" extends sufficient number of a fuel for a picture of the city which the second side of a coin haven´t been shown to...
Home sweet home...

(Ostrava-city was, is, and maybe for a while will be a consider to be that dirty, black, and ugly town... This was cramed to our heads for X years... But only the town itself couldn´t evoke it... This is inside brains of people who lives here, they have to beg daily boring cycle off, have to open their eyes, and other senses to find the second - hidden, and beautiful face of this post-industrial city...)


MĚSTO ROZKLADU

S úsměvem na tvářích rozžhavených do běla jako čerstvá struska a s vášní sobě vlastní, jež překračuje normy pětiletky, se zpocené stroje oddávají procesu obrábění rezavých zbytků lidských těl...
Bezedná a nejtemnější jáma - důl "Naše Mozky" poskytuje dostatek paliva pro obraz města, jemuž neukázali druhou stranu mince...
Domov - sladký domov...

(Ostrava byla, je a asi ještě nějakou dobu bude považována za ono špinavé, černé a hnusné město... Tohle se do našich hlav hustilo X let... Město samotné ale za nic nemůže... Je to v mozcích lidí, kteří zde žijí, aby se dokázali oprostit od každodenního nudného koloběhu, otevřeli oči i jiné smysly a našli onu druhou - světu skrytou, nádhernou tvář tohoto postindustriálního města...)

«zpět na library