Sheeva Yoga

«zpět na library

CROWLEY’S FEEDBACK TO WILLOW-WHISTLE’S DISHARMONY

What is in the wind, it excites and attracts you...
What is in the wind, it wraps and clutches you...
What is in the wind, it’s a disharmonic melody of willow-whistle...
But you don’t try to listen to it and go on to smooth the path, because you believe in its right direction...
And nine Death´s apostles stay around your way, and secret sexless stature heads them, and they point at near-by willow-grove...
But nobody knows which tree hides the key inside, just that sexless bastard knows it, and he slowly carves further and further whistles from Crowley’s willow...
Fear incarnate... Shadow with cigarette... Evil in us...
You can’t wait until they all will whistle his disharmonic melody...
Food from your alter-ego for blind rats...
Scourge and Twist vs. Altar and Dust...
The Truth is relative and I say there is no key...
An apology accepted...
Do you ask me what happens next???
Crowley will let deafening feedbacks out to all nine self-elected judges until they forget why and what they have looked for...


CROWLEYHO ZPĚTNÁ VAZBA NA DISHARMONII VRBOVÉ PÍŠŤALKY

To, co visí ve vzduchu, tě vzrušuje a láká...
To, co visí ve vzduchu, tě obtáčí a svírá...
To, co visí ve vzduchu, je disharmonická melodie vrbové píšťalky...
Ale ty se snažíš ji neposlouchat a jdeš dál po vyšlapaném chodníku, protože věříš v jeho správný směr...
A kolem tvé cesty stojí devět apoštolů smrti v čele s tajemnou bezpohlavní postavou a ukazují na nedalaký vrbový háj...
Nikdo z nich však neví, který ze stromů ukrývá ve svém nitru klíč, až na toho bezpohlavního bastarda, který vyřezává další a další píšťalky z Crowleyho vrby...
Personifikovaný strach...
Stín s cigaretou...
Zlo v nás...
Ty nesmíš čekat, až si začnou všichni pískat jeho disharmonickou melodii...
Potrava z tvého alter-ega pro slepé krysy...
Koště a Tornádo vs. Oltář a Prach...
Pravda je relativní a já říkám, že žádný klíč neexistuje...
Omluva přijata...
Ptáš se, co bude dál???
Crowley bude tak dlouho pouštět ohlušující zpětné vazby do všech devíti samozvolených soudců, až zapomenou, proč a co vlastně hledali...

«zpět na library