Sheeva Yoga

«zpět na library 

CRAZY HORSE & SUPERCHARGER

They’re our immortal heroes...
‘Cos they don’t change their one and only opinnion...
Crazy Horse and Supercharger still go their way, and they still think the same: "We’re simply the best!!!"

(One action’s surreal mock about two insane heroes with subject matter: "Absolutly narcistic egoism...")


KREJZY HORS & SUPRČÉRDŽR

Oni jsou naši nesmrtelní hrdinové...
Protože nemění svůj jediný názor...
Krejzy Hors a Suprčérdžr jdou stále svou cestou a stále si myslí to samé: "Jsme jednoduše nejlepší!!!"

(Surrealistická fraška o dvou nesmyslných hrdinech a jednom dějství na téma: "Absolutní narcistický egoismus...")

«zpět na library