Sheeva Yoga

«zpět na library 

CHANGE IN ABSURDISTAN

Stony punk-girl with French origin looks down on paper cut used up with transformed decalogue...
Bypass of guts (slaughter hatchet) for every third sow...
Cnsorship as a complement of fashion...
Man who gapes at TV 25 hours a day says: "Massmedia degrades human"...
There´s no doubt to change in Absurdistan...
But their red-re-painted Statue as an answer is like to pour a blood of innocents on her...
I´m cool when I see one pointed up red star as graphic element at bust of house-girl but I´m more sad than angry when I see it as political symbol on covers of Absurdistan groups which didn´t experienced forty years of totality...

(A lot of bands from USA, alleged the most free, democratic, and the best country in the world at all(chapter in itself), blindly advocate comunistic propaganda even a heft of them has very cockeyed information about the one of the most freakish systems in the history of humankind... And if a band from so called “ex-east block“ avocates this one, I have no word for it...)


ZMĚNA V ABSURDISTÁNU

Kamenná punkerka francouzského původu shlíží na cár papíru popsaný transformovaným desaterem...
Bypass střev (jateční kladivo) pro každou třetí svini...
Cenzura jako módní doplněk...
"Masmédia degradují člověka", tvrdí ten, kdo hltá TV 25 hodin denně...
Změnu v Absurdistánu by to rozhodně chtělo...
Ale vidět řešení v přebarvení jejich sochy rudou barvou je stejné jako polít ji krví nevinných...
Jsem v pohodě, když vidím rudou hvězdu jednou špičkou nahoru jako grafický prvek na poprsí houseové slečny a jsem víc smutný než nasraný, když vidím rudou hvězdu jako politický symbol na přebalech Absurdistánských kapel, které nezažily čtyřicet let totality...

(Mnoho kapel z USA, údajně nejsvobodnější, nejdemokratičtější a vůbec nej-nej země světa(kapitola sama pro sebe), slepě hlásá komunistickou propagandu, přičemž informace o jednom z nejzrůdnějších systémů v dějinách lidstva má valná většina z nich silně zkreslené... A pokud komunismus hlásá kapela z tzv."bývalého východního bloku", tak prostě nemám slov...)

«zpět na library