Sheeva Yoga

«zpět na library

BOJ ZA ČISTOU MYSL CHEMICKÝMI ZBRANĚMI

xLuckax spadla z nebes, diamanty se jí rozbily, stejně tak nos - ten však pudrem nabílí...
Sešije si hnáty, jehlou se pobodá, chtělo by to zchladit, kdepak je hospoda???
Na skejtu či mountainboardu dojede po louce skrze trsy trávy k perníkové chaloupce...
Z boje čiší občas lehká hysterie, zná někdo z nás realitu bez chemie???

(Nejprostší definice drogy je "návyková látka"... Na návykovost a nebezpečnost tzv. měkkých a tvrdých drog, alkoholu a kouření je na nás všechny neustále apelováno ze všech stran... Ale přiznejme si, kolik z nás si ani neuvědomuje, že těžce frčí na kávě, čaji, různých kořeních, čokoládě a cukru jako takovém??? Přičemž návykovost látek obsažených ve všech zmíněných "drogách" je vědecky prokázána... Nemluvě o sportovcích - těžkých to adrenalinových závislácích... A pozor - největší narkomani jsou podle mě lidé závislí na hudbě!!! Takže zodpovědně - kdo je tady vlastně drug-free???;))

FIGHT FOR CLEAR MIND WITH CHEMICAL WEAPONS

xLucyx felt down from the sky, her diamonds broke into pieces, her nose was broken too, but it can be painted white back...
She will suture her limbs, prick them by needle, need to cool them down, so where is a pub???
Then she will ride the skate- or mountainboard through grass clumps to gingerbread house...
A fight burns sometimes with mild hysteria, does anyone of us know the reality without chemistry???

(The simpliest definition of a drug is an "abusive substance"... Around us, there are a lot of warnings about abusiveness and danger of so called soft and hard drugs, alcohol, and cigarettes all the time... But we should consider how many of us is coffee-, tea-, spice-, chocolate-, and sugar-abused unconsciously... It is scientificaly proved that substances in all mentioned "drugs" are abusive... And what about sportsmen??? Those adrenaline-abused guys... And now!!! The worst junkies are those music-abused ones!!! So, consider, are you really drug-free???;))

«zpět na library