Sheeva Yoga

«zpět na library 

BELIEF – BLAME

Does an ignorance relieve a man of a responsibility???
Is a powerful stupid man innocent,‘cos because of own welfare performance’s belief, and belief that he’s the saviour of a mankind???
While killers of millions escape like a sand thru fingers,‘cos of our eyes which are still closed...
Is this ignorance, and this belief the biggest blame???
And our forbearance too???


VÍRA – VINA

Zbavuje nevědomost člověka odpovědnosti???
Je blb u moci nevinen jen proto, že věří, že koná dobro, a že je spasitel lidstva???
Zatímco vrahové miliónů mizí jako písek skrz prsty z toho důvodu, že naše oči jsou stále zavřené...
Je tato nevědomost a víra největší vinou???
A naše shovívavost vůči nim toho vinou ještě větší???

«zpět na library