Sheeva Yoga

«zpět na library 

BARREL ORGAN

Has it some sense to fight and protest against so-called system twenty years in the same way???
Without bigger effect???
Is barrel organ put into bad melody???
Who knows original meaning of term "hardcore" in these days???
I’m not a defetist but I don’t like to stay in one place...

(Demonstration and exaction protests had not moved with a state establishment in the last thirty years, and it will not happen nowadays either... How long are we going to assault with our head against our knee for??? Try to take a look at the history of the English parliament in the 18th century and try to find the word "hardcore"...)


FLAŠINET

Má smysl bojovat a protestovat proti tzv. systému dvacet let stejným stylem???
Bez většího účinku???
Není flašinet nastaven na špatnou melodii???
Kdo dnes zná prapůvodní význam slova "hardcore"???
Neznamená to, že jsem defétista, jen nerad stojím na jednom místě...

(Demonstrace a násilné protesty nedokázaly se státním establishmentem pohnout ani před třiceti lety ani dnes... Jak dlouho tedy budeme ještě útočit hlavou proti kolenu??? Zkuste si prostudovat historii Anglického parlamentu v 18.století a najít si tam výraz "hardcore"...)

«zpět na library