Sheeva Yoga

«zpět na library

AMPHETAMINE FISH

I assume the sense, and the aim of human existence, aren’t in idle sitting behind a table, and indolent consuming, and absorbing of products of a life which our chaps are stuffed with...
Think we gotta get up and look for (for example under a table)...
Gotta communicate even shrug off a life...
I’m sorry to say more frequently: „Speech is silver, reticence is gold“...
That’s why me and other fish sit in an aquarium full of an amphetamine...

(I respect drugs only in a case when they are the beat board, the means to an end for some meaningful activities, but regrettably in our time of consume we use them only as one of our free time posibilities... As the target...)


AMFETAMINOVÁ RYBA

Domnívám se, že není smyslem a cílem lidské existence nečinně sedět u stolu a pohodlně vstřebávat a konzumovat produkty života, které nám on sám cpe až do chřtánu...
Mám za to, že je třeba vstát a hledat (třeba i pod stolem)...
Komunikovat se životem i zády k němu...
Bohužel stále víc platí: „Mluviti - stříbro, mlčeti - zlato“...
A proto sedím s rybami v akváriu naplněném amfetaminem...

(Uznávám drogy pouze v tom případě, pokud jsou odrazovým můstkem, prostředkem k nějaké smysluplné činnosti... Bohužel v dnešní době konzumu je používáme jako vyplnění volného času... Jako cíl...)

«zpět na library