Sheeva Yoga

«zpět na library

ALLEY OF DRIED UP PEACH TREES

Apocalypse has began at 4:16 a.m...
Little boy shuffles along the alley of dried up peach-trees and draws a bone on a string...
Clown shows his teeth...
Teddy bear is glutted by worms and you crushes mummy's china...
Girlie's head on her knees...
Untie pink ribbon and enjoy still outlasting virtues...
Fear, panic, unthreshed rage...
Don't ignore your childhood's presents...
Every morning everyone assumes thousand years old unconquerable hero's mask and starts to stick the others...
Children games haven't changed in a men's world, just rules had modified and got harden...
Gimme something good, cheap and alcoholic...
I wanna hide myself to it before this adult world...
Gimme something wet, hot and touch me, I'm sick...
I wanna hide myself to you before this children world...

(A man getting older tries to behave somehow "moral, correctly, decently, etc.", and he afraids of unloading his negative emotions... In his childhood he deprives himself of these emotions absolutly without constraint neither he would consider his neighbourhood... But some day every bad thing - we cushion inside us - will flow up to a surface...)


ALEJ USCHLÝCH BROSKVONÍ

Apokalypsa začala v 4:16...
Alejí uschlých broskvoní se šourá malý kluk a na provázku táhne kost...
Klaun cení zuby...
Plyšového medvídka žerou červi a ty rozbíjíš maminčin porcelán...
Holčička s hlavou na kolenech...
Rozvaž růžovou stuhu a pokochej se hodnotami, které přetrvávají...
Strach, panika, nevybitá zuřivost...
Neignoruj dárky z dětství...
Každé ráno si všichni nasazujeme tisíc let starou masku neporazitelného hrdiny a vyrážíme vrážet do ostatních...
Dětské hry se ve světě dospělých nezměnily, jen pravidla se upravila a přitvrdila...
Dej mi něco dobrého, levného a alkoholického...
Chci se do toho schovat před světem dospělých...
Dej mi něco vlhkého, teplého a dotkni se mě, je mi blbě...
Chci se do tebe schovat před světem dětí...

(Člověk s tím, jak stárne, tak se snaží chovat jaksi "morálně, správně, slušně, atd." a bojí se vybít své negativní emoce, kterých se v dětství naprosto bez zábran zbavoval, aniž by bral jakékoli ohledy na své okolí... Ona ale každá špatná věc, kterou v sobě tutláme, jednoho dne někde vyteče na povrch...)

«zpět na library