Sheeva Yoga

«zpět na library

ADRENALINE JUNKIES

Manufacturer - adrenal core...
Dealer - own body...
Price - raws, bruises, breaks...
Effects - freedom, be capable of anything, hardihood...
Dependence - voluntary...
Treatment – sloth...
Affection - take it easy...
Consumer - adrenaline junkies...

(I consider an adrenaline to be the cheapest one, the most available one, and the perfect drug at all... This is my tribute to all boarders, bikers, skaters, etc., simply to all people who overcame their fear, sloth and spoilting, and who have sacrificed their free time to this verily hardcore activity...)


ADRENALINOVÍ FEŤÁCI

Výrobce - dřeň nadledvinek...
Dealer - naše vlastní tělo...
Cena - odřeniny, pohmožděniny, zlomeniny...
Účinky - volnost, všehoschopnost, neohroženost...
Závislost - dobrovolná...
Léčba - lenost...
Represe - neřeší se...
Konzument - adrenalinoví feťáci...

(Za nejlevnější, nejdostupnější a vůbec nejdokonalejší drogu považuji adrenalin... Vzdávám tím hold všem boarderům, bikerům, skaterům apod., zkrátka lidem, kteří překonali svůj strach, lenost a rozmazlenost a obětovali svůj volný čas těmto vpravdě hardcoreovým aktivitám...)

«zpět na library